MOZÓŁ I TRUD, CZYLI WYOBRAŻENIA ORKI W MALARSTWIE

dzieła sztuki

Jesienne wieczory to dobry moment, żeby na chwilę się zatrzymać, wyciszyć i zwrócić uwagę na wciąż zmieniającą się przyrodę. Takie zmiany artyści często ukazywali w swoich dziełach. Dzisiaj pokażę wam obrazy, których wspólnym elementem jest orka – motyw jakże często występujący w twórczości najważniejszych polskich malarzy.

Zdjęcie wykonane w Muzeum w Nieborowie i Arkadii. Kadr poziomy. Na brzegach fotografii widoczne ciemne fragmenty ubrań dwóch osób. Stanowią jakby ramę dla sceny uchwyconej w centrum zdjęcia. Widzimy w nim zbliżenie na dłonie dwóch osób, które w bawełnianych rękawiczkach dotykają wnętrza kamiennego, rzeźbionego wewnątrz naczynia.

„SZTUKA BEZPOŚREDNIO” – NOWE WYZWANIE W ODDZIAŁACH MNW

nasze działania

Wolontariusze i wolontariuszki są bardzo często zaangażowani w wydarzenia organizowane w Gmachu Głównym Muzeum. W wakacje mieli okazję wspierać także warsztaty realizowane w jego oddziałach – Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim i Muzeum w Nieborowie i Arkadii. Pomagali osobom z niepełnosprawnością wzroku poznawać arkana sztuki różnych epok. 

WYSTAWA ZIMNA REWOLUCJA – NOWE SPOJRZENIE NA SZTUKĘ LAT 50. XX WIEKU

wystawy

Zimna rewolucja w Galerii Zachęta to wystawa, która kompleksowo – za pomocą malarstwa, rzeźby, grafiki, filmu, fotografii oraz wzornictwa – opowiada o społeczeństwach Europy Środkowo-Wschodniej czasu wielkich przemian, lat 50. XX wieku. Wyłania się z niej obraz człowieka mierzącego się z surową codziennością, który ulega dynamicznym procesom politycznym i ponosi emocjonalne koszty udziału w narzuconych przez władzę scenariuszach w duchu socrealizmu. Wybór prezentowanych prac daje nam szansę, abyśmy zobaczyli sztukę tego okresu w nieznanym dotąd świetle, odczytali ją jako zjawisko różnorodne i otwierające się na nową interpretację.